Gener 2022

PorCan Camp Editor

Gener 2022

Benvolguts veïns, espero que estigueu bé de salut i desitjo a tothom una feliç entrada d’any! Sembla impossible, però les festes de Nadal i Cap d’Any han passat de llarg i ja ens trobem al 2022.

Al nostre darrer escrit de desembre, vàrem comentar el curiós tarannà del departament de Territori i Urbanisme de l’Ametlla amb referència al nou POUM, en seguirem parlant molts de mesos i anirem entrant en detalls i treballant la hemeroteca que sempre és bo recordar declaracions o actuacions passades.

La majoria de veïns del bari han triat viure a Can Camp per que els hi agrada tal i com és, per tant no veiem, a dia d’avui, quin interès pot haver-hi en canviar el que tant agrada i funciona.

Aquesta mateixa regidoria te actuacions si més no curioses, sorprenents i en certa manera injustes. En tota reforma integral d’habitatge o construcció d’obra nova hi ha l’obligació de col·locar en lloc ben visible des del carrer el perceptiu rètol oficial amb la llicencia d’obres i les dades del expedient. Doncs be, en aquest poble és constant el no respecte d’aquesta norma i el nostre ajuntament i en concret el departament de Territori i Urbanisme no actua o no supervisa correctament. Malgrat disposar d’un inspector de la via pública en nòmina, a dia d’avui a Can Camp hi ha SET  casos d’obres de gran volum sense rètol d’identificació. Seria lògic i just que es fes complir i respectés la normativa i legislació actual. L’Ajuntament amb la seva inacció i no supervisió aconsegueix afavorir i privilegiar els propietaris que esquiven la llei i en canvi penalitza als qui la respecten i demanen correctament les llicencies d’obres.

Sense canviar de departament municipal, el nostre barri esta patint deixadesa, apreciant-se una clara manca de manteniment per part del Ajuntament. Tenim pilones de ferro trencades des de fa més d’un any. Manquen senyals de tràfic, caigudes o malmeses fa mesos i ningú les reposa. Al mes de maig del 2021 un cotxe va trencar el banc de fusta del xanfla Artzavara/Can Camp, NOU mesos després encara estem esperant la seva reposició! Fa mes de 3 anys que reclamem la reposició dels arbres “prunnus” trencats. Les marques vials (pintura del terra) estan pràcticament esborrades i es fa quasi impossible reconèixer les zones autoritzades d’aparcament i la delimitació del carrils de circulació en els carrers de doble sentit. Els ressalts estan tots trencats i en manquen peces i trossos, pendent de ser reparats des de fa anys.

Vull recordar als veïns de sempre i informar als molts veïns nouvinguts que tot el barri, les millores, els carrers actuals, els cablejats, els fanals, tot el mobiliari urbà, la pintura vial, les senyals de tràfic, els arbres del carrer, les caixes de telecomunicacions, les clavegueres, tot va ser pagat per nosaltres. Vàrem pagar entre 15.000 i 25.000€ per casa. A canvi l’Ajuntament havia de fer-se càrrec del bon manteniment; des de fa més de 15 anys demanem constantment i reiteradament el correcte manteniment de tot plegat. La casa gran te l’obligació de disposar i preveure el pressupost necessari pel correcte manteniment del poble. No es poden permetre noves inversions o projectes (tots ells molt lloables) sense abans garantir el correcte manteniment del ja existent. Tot el dia circulen pels carrers vehicles de la brigada municipal, altres de la policia local, el cotxe del inspector de la via publica, el vehicle de medi ambient, el personal de territori, i doncs com pot ser que manquin senyals, pilones, arbres des de fa mesos, trossos de ressalts i ningú en prengui nota i ho solucioni??????

 

Victor ARNAU
President

victor@cancamp.cat
www.cancamp.cat

AVCC

Sobre el autor

Can Camp Editor administrator