Archivo mensual 3 mayo, 2022

PorCan Camp Editor

Google Maps

https://earth.app.goo.gl/?apn=com.google.earth&isi=293622097&ius=googleearth&link=https%3a%2f%2fearth.google.com%2fweb%2f%4041.66426338,2.25715729,271.02967141a,2736.69356104d,35y,0h,0t,0r

PorCan Camp Editor

Maig 2022

Benvolguts veïns,

Duem molts de mesos, millor dit anys remarcant el problema d’excés de velocitat que pateix el nostre barri. Dins de les nostres peticions i raonaments figura repintar la senyalització horitzontal, el que són les marques vials. Al reformar el barri l’any 2006, els veïns vàrem assumir el cost de les totes obres i també de la pintura; des d’ençà l’ajuntament ha repintat un sol cop. En aquests moments la situació és vergonyosa, marques esborrades, altres que tot just s’endevinen; fins al punt que hi ha personal municipal que desconeix l’existència d’aquestes senyalitzacions horitzontals.

L’absència de marques vials, la desaparició d’aquestes causada per la manca de manteniment compromet seriosament la seguretat viaria i la bona convivència.

Per exemple, no es veu on aparcar correctament ja que a molts carrers la pintura està totalment esborrada (veure fotografia nº 1). Per conseqüència hi ha cotxes aparcats fora dels llocs permesos, entorpint el transit, impedint la bona visió als encreuaments, dificultant  girs i maniobres. Sembla una tonteria, però és un problema real i més si tenim en compte el gran numero de nous veïns. Hi ha carrers com Camèlies o Pinar on els nouvinguts representen més del 50% dels veïns. Si no hi ha senyals, com pretenem que sàpiguen on s’ha d’aparcar?

Altre cas són els 3 carrers eixos principals; no només son eixos del barri ho són també de tot el poble, on no es pot veure el límit dels carrils (veure fotografia nº2). La línia central es tant invisible que hi ha veïns i personal del ajuntament que no saben que existeix una línia central divisòria. Aquesta absència fomenta l’excés de velocitat i la invasió massa habitual del carril contrari. Qui vulgui gaudir d’emocions fortes, li proposo estar-se una estona a la corba del carrer Pinar a nivell de la llar d’infants, adrenalina pura!

Fotografia 1

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot el que he exposat avui, i pràcticament totes les solucions que demanem des de l’Associació de Veïns, parteixen d’un mateix problema : a l’Ametlla no tenim un programa de manteniment preventiu, i si el tenim no el veiem mai. Un municipi ha de tenir sempre vigent un pla de manteniment que contempli entre altres repintar la senyalització horitzontal de manera regular, no cada deu o quinze anys. Pintar a mida que es necessiti, a mida que es vagi esborrant; normalment no és necessari pintar tot de cop, cada any una mica ja hi hauria prou. Hauria de ser normal que cada cop que un baden o ressalt es trenqui o deteriori fos reparat i les peces trencades  substituïdes. Ara per ara fa anys que ningú repara tots els que tenim trencats al barri, i us ben asseguro que l’Associació estem al darrera i insistim constantment.

El pla de manteniment preventiu hauria de reaccionar immediatament quan un cotxe col·lisiona contra el banc del carrer Atzavara. Al maig del 2021 en poques hores l’Ajuntament va córrer a retirar les restes i mai més s’ha reposat el banc. No és lògic haver de reclamar durant 11 mesos un banc que es va trencar en un accident; la seva reposició ha de ser un automatisme.

En seguirem parlant.

 

Parlem del POUM

La sessió de participació ciutadana prevista pel 4 de novembre del 2021 va ser suspesa hores abans i posposada segons dicta l’escrit oficial de data dos de novembre del 2021 : “La sessió no queda posposada sine die, sinó que la preveiem de realitzar per a finals d’aquest mes o principis de desembre,  “. Potser no tenim el mateix concepte de sine die , ja que a hores d’ara, 17 d’abril del 2022 ni s’ha celebrat dita sessió participativa, ni en tenim noticies ni previsió. Si més no : curiós.

 

Victor ARNAU
President

victor@cancamp.cat
www.cancamp.cat

AVCC