AVANTAGES DE SER SOCI

1.-La participació dels veïns és indispensable

2.- Estar ben informat sobre les coses que pertoquen a la qualitat de vida de barri

3.- Estar ben representat i ser sempre present en front de les administracions per defensar els interessos del barri

4.- Tenir dret de vot a les assemblees de l’Associació de Veïns

5.- Formar part d’un col·lectiu amb interessos compartits

6.- Integració i participació a les activitats del barri

7.- Participar per que el teu barri sigui més dinàmic, coordinat, participatiu

Quants mes veïns del barri siguem socis, més capacitat tindrem de gestió, d’acció en els projectes i de pressió davant el nostre Ajuntament i altres organismes públics.